Өндіріс

ИРЕК ТҮТІКТЕР

Жұмыс ортасын қыздыру немесе салқындатуға арналып орнатылған (жылу алмастырғыштар, салқындатқыштар,сынамаларды іріктеу тоңазытқышы) жылуалмастырғыш аппараттар дөңгелек қима құбырдан жасалған тотықпайтын болаттан жасалған ирек түтіктер және  шиыршықтар. Ирек түтіктер және  шиыршықтар болаттан немесе тотықпайтын құбырдан жасалады.  Құбырдың сыртқы диаметрі 6 мм-ден  160 мм-ге дейін болуы мүмкін.
Ирек түтікті дайындау үшін келесі параметрлерді білу қажет:

  • құбыр диаметрі қабырға қалыңдығын, болат маркасын;
  • ирек түтік диаметрі немесе майысу радиусын;
  • шиыршықтың қадамы;

Ирек түтіктер және шиыршықтардың бағасы мен дайындау мерзімі жоғарыда көрсетілген өлшемдер бойынша есеп айырысқаннан кейін қалыптастырылады.

Кеңес алу

lorem
lorem
arrow_upward